Makna Tawakkal kepada Allah

Tawakkal kepada Allah adalah bersandarnya hati kepada Allah secara jujur dalam merealisasikan kemaslahatan dan menolak bala’, dengan penuh keyakinan dan keimanan bahwa Allah adalah ar-Razzaq, yang memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, kapan Dia menghendaki, serta Dia akan menahan rezeki dari siapa yang Dia kehendaki, bagaimana Dia menghendaki. Tidak ada yang mendatangkan mudharat, tidak juga manfaat selain Dia, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Tawakkal juga akan ada pada keistiqamahan jiwa dan kebaikannya. Jika seorang muslim mampu merelasasikan yang demikian maka dia akan merasakan ketenangan hati, ketentraman jiwa, ridha dengan qadha dan qadar Allah, yang kemudian buah dari ini adalah kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Allah berfirman :

“… kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS. Ali Imran : 159)

(Qiblati, Edisi 12 tahun IV)