Beberapa Pengertian As-Sunnah As-sunnah ialah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan suatu amalan baik itu dalam perkara kebaikan maupun perkara

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan  pancaindera. Ilustrasi dan firasat sedangkan ilmu