Penyebab Terjadinya Gagal Induksi

Magnet yang digerakkan masuk dan keluar kumparan dapat menghasilkan arus listrik pada kumparan tersebut. Untuk mengetahui ada atau tidaknya listrik yang mengalir dapat menggunakan sebuah alat yang bernama galvanometer. Jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan dan ke kiri ketika sebuah magnet digerakkan masuk dan keluar kumparan.

Pergerakan harum galvanometer tersebut menunjukkan bahwa magent yang digerakkan keluar dan masuk kumparan menimbulkan arus listrik. Arus listrik dapat terjadi apabila terdapat Ggl atau gaya gerak listrik pada ujung-ujung kumparan. Ggl yang terjadi di ujung-ujung kumparan tersebut dinamakan Ggl induksi. Sementara itu, arus listrik hanya terjadi pada saat magnet bergerak. Apabila magent di dalam kumparan dalam keadaan diam, maka di ujung kumparan tidak terjadi arus listrik.

Penyebab Terjadinya Gagal Induksi

Besar Ggl induksi pada kedua ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi kumparan. Dengan kata lain, makin cepat terjadinya perubahan fluks magnetik, maka semakin besar Ggl induksi yang trejadi. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu

Apabila batang magnet didorong masuk, maka jarum galvanimeter akan bergerak. Namun, jika batang magnet tidak didorong masuk, maka galvanometer akan diam. Sebaliknua, apabila batang magnet diubah arah gerakannya atau ditarik, maka jarum galvanometer akan bergerak sesaat dan kemudian diam apabila gerakan batang magnet dihentikan dan gerakan jarum galvanometer memiliki arah berlawanan dengan arah gerakan semula. Pergerakan jarum galvanometer disebabkan oleh Ggl induksi pada kumparan. Besarnya Ggl induksi yang terjadi sesuai dengan hukum Faraday II yang berbunyi “besarnya Ggl induksi yang terjadi dalam suatu penghantar atau rangkaian berbanding lurus dengan kecepatan fluks magnet yang dilingkupinya”.

Penyebab terjadinya Ggl induksi adalah garis gaya-gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan yang bertambah banyak ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan. Jumlah garis-garis gaya yang bertambah ini menimbulkan Ggl induksi pada ujung-ujung kumparan. arah arus induksi dapat ditentukan dengan cara memerhatikan arah medan magnet yang ditumbulkan.