Bentuk-Bentuk Pembinaan. Setelah membahas mengenai pengertian pembinaan dan faktor yang mempengaruhinya, kini kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk pembinaan.